Ramowy Plan Dnia klasy 1-8 w Szkole Podstawowej:

07.30 – 08.00

Świetlica

Zajęcia szkolne:

08.00 – 09.00

lekcja ciszy - planowanie pracy/śniadanie

09.00 – 12.00

praca własna

12.00 – 13.00

Spacer/zajęcia sportowo-ruchowe

13.00 – 13.30

Obiad

13.30 – 15.30

Zajęcia szkolne (zajęcia grupowe)
(prowadzony przez specjalistę, informatyka, zajęcia plastyczne, muzyczne, technika, j. angielski,  j. hiszpański, popołudniowa praca własna.)

15.30 – 16.30

Dwujęzyczna świetlica  oraz zajęcia dodatkowe