zipp

Program
  "Przyjaciele Zippiego"
w  Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori
w Gorzowie Wlkp.

                                                                                  

 

W roku szkolnym 20177/2018 uczniowie klas I i II będą brały udział w realizacji programu "Przyjaciele Zippiego". Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który realizowany jest w 11 krajach świata, a od 2005 roku również w Polsce. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu przez okres 24 tygodni przez uprawnionego realizatora.

O Programie

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Cele Programu

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyj

nych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Program składa się z sześciu części: 

1.  Uczucia  

Dzieci omawiają uczucia - smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.  
2.  Komunikacja  

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.  

3.  Nawiązywanie i zrywanie więzi  

Dzieci uczą się o przyjaźni: jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.  
4.  Rozwiązywanie konfliktów  

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności.  W szczególności dotyczy ona problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.  
5.  Przeżywanie zmiany i straty  

Ta część sta

nowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.  

6.  Dajemy sobie radę  

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów. 

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, dramy, zabawy integracyjne. 

Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać Program uczy dzieci:  

 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć 
 • Jak słuchać uważnie 
 • Jak prosić o pomoc 
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie 
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem 
 • Jak mówić przepraszam 
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem 
 • Jak rozwiązywać konflikty 
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią 
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji 
 • Jak pomagać innym