Lekcja szachów podzielona jest na 2 części.

W pierwszej części poznajemy tajniki gry, wykonując różnorodne ćwiczenia.

W drugiej części dobieramy się w pary z mniej więcej równorzędnym przeciwnikiem i toczymy pasjonujące pojedynki, a prowadzący czuwa nad przestrzeganiem reguł gry i zasad fair play.