Zajęcia są ogólnorozwojowe z elementami różnych dyscyplin sportowych . Lekcja wychowania fizycznego polega na przeplataniu ćwiczeń ruchowych wzmacniających ogólną sprawność ciała z grami i zabawami ruchowymi.

W czasie lekcji dzieci rozwijają swoje zdolności motoryczne takie jak:

• szybkość,
• gibkość,
• siła,
• wytrzymałość.

W czasie zajęć dzieci nauczane są wychowania poprzez sport nauki współpracy i umiejętność wyznaczania sobie celów. Podczas lekcji przekazywane są wiadomości z wartości zdrowego odżywiania i higieny osobistej.