Nauka języka angielskiego odbywa się cztery razy w tygodniu. Na lekcjach pracujemy w oparciu o podręcznik Oxford Explorers (część 1 dla klasy I oraz część 2/3 dla klasy II). Duży nacisk kładziemy na utrwalanie wprowadzonego materiału oraz na "żywy" kontakt z językiem (poprzez nagrania native speakers).

Uczymy się także wierszyków i piosenek, które pomagają nam szlifować akcent i oswajać się ze słownictwem. Poznajemy tradycję i ciekawe zwyczaje krajów anglojęzycznych. Na lekcjach staramy się w większości komunikować w języku angielskim.