____________________________________________________________________________________________________________________ 

GRATULACJE DLA UCZNIÓW REPREZENTUJĄCYCH SZKOŁĘ W DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH. MAMY PUCHAR ORAZ ZASŁUŻONE I MIEJSCE !

Bruno, Szymon, Michał, Olivia- jesteśmy dumni!

____________________________________________________________________________________________________________________

Tygodniowy plan pracy klasy 1

Poniedziałek  (10.06.2019 r.)

W torbie u kangura.  Czytanie z podziałem na role wiersza B. Lewandowskiej Co masz w kieszeni?  Ustne układanie zagadek o australijskich zwierzętach na podstawie wysłuchanych informacji oraz ilustracji z podręcznika (karty tematyczne). Ciche czytanie ze zrozumieniem listu od kolegi z Australii. Utrwalenie pojęć: nad, pod, obok, pomiędzy.   

Wtorek (11.06.2019 r.)

Afrykański kolega.  Zbieranie informacji o Afryce na  podstawie tekstów z podręcznika oraz książek popularnonaukowych (karty tematyczne). Układanie pytań do rówieśników z Afryki. Ważenie owoców na wadze szalkowej (waga). Utrwalenie pojęcia kilogram. Rozwiązywanie zagadek o afrykańskich zwierzętach.

Środa (12.06.2019r.)

Pozdrowienia z Polski/Dziecko ma swoje prawa. Czytanie fragmentu wiersza M. Terlikowskiej Czego Wam życzyć? Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat marzeń uczniów. Rozmowa o prawach dziecka na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego. Omówienie poszczególnych praw (karty). Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczeniami pieniężnymi.

Czwartek (13.06.2019r.)

Jeden dzień z życia pierwszoklasisty- humor ze szkolnej ławy.

Utrwalenie umiejętności budowania i zapisywania pytań. Utrwalenie znajomości i kolejności nazw miesięcy (karty tematyczne). Samodzielne tworzenie albumu klasowych wydarzeń. Układanie i zapisywanie podpisów do zdjęć. Uczenie się empatii - rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie mimiki twarzy. Odczytywanie pełnych godzin na zegarze (zegar). Czytanie ze zrozumieniem poleceń dotyczących pojęć związanych z upływem czasu.

Piątek (14.06.2019r.)

Fiku - miku w pamiętniku. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Projektowanie strony tytułowej własnego pamiętnika. Utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia oraz miesięcy, porządkowanie ich we własnej kolejności (karty tematyczne). Posługiwanie się pojęciami: przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Zapisywanie dat. Obliczenia kalendarzowe związane z kolejnymi miesiącami roku.

Poniedziałek  (17.06.2019 r.)

Powitanie lata z tatą. Odczuwanie lata wszystkimi zmysłami. Rozmowa na temat wrażeń zmysłowych. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne lata. Zapoznanie z tekstem I. Kleberger Czy wiesz jak pachnie lato? , czytanie fragmentów wiersza M. Mrózek -Dąmbskiej Spacer z tatą- zwrócenie uwagi na prawidłową intonację i właściwe używanie znaków przestankowych. Ćwiczenia umiejętności dodawania
i odejmowania (wąż do dodawania i odejmowania). Rozwijanie twórczego myślenia przez wypowiedzi dotyczące obrazu J. Mehoffera Dziwny ogród.

Wtorek (18.06.2019 r.)

Z książką w walizce-wakacyjne rady. Wysłuchanie opowiadania
H. Richonnier Co się stało z piratami?   oraz opowiadania
M. Dąbrowskiej Na wakacjach. -
rozmowa na temat opowiadań. Przypomnienie sposobu zapisu tytułów książek. Ćwiczenia umiejętności wypowiedzi -opowiadanie o ilustracjach. Ćwiczenia umiejętności ważenia, określanie, o ile coś jest cięższe, zapis miar wag w skrócie (waga). Powtórka numerów alarmowych.

Środa (19.06.2019r.)

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.

 

 

Tygodniowy plan pracy klasy 2

Poniedziałek  (10.06.2019 r.)

Utrwal wspomnienia z wakacji/ Wakacje na fotografii.  Kilkuzdaniowa wypowiedź ustna na temat planowanych wakacji. Uzupełnianie opisanych wspomnień odpowiednimi wyrazami zakończonymi „ch. Utrwalenie zasady pisania „ch” na końcu wyrazów i wyjątku druh (karty ortograficzne). Setki, dziesiątki, jedności w liczbie trzycyfrowej (złoty materiał). Czytanie wiersza D. Gellner Czary-mary. Wypowiedzi dzieci na temat nowoczesnych metod wykonywania zdjęć, porównanie ze starszymi metodami. Porównywanie liczb w zakresie 1000.

Wtorek (11.06.2019 r.)

Ach, ten tata!.  Czytanie opowiadania A. P. Urbańskiego Mój tata jest programistą. Znaczenie komputera w życiu codziennym. Poznanie elementów komputera i programów wspomagających naukę. Dodawanie
i odejmowanie w zakresie 1000 (złoty materiał). Pisanie życzeń dla taty z okazji Dnia Ojca. Tworzenie zdrobnień od słowa tata. Opisywanie planów spędzenia wakacji z tatą. Obliczenia pieniężne w zakresie 1000 – pełne setki (monety i banknoty).

Środa (12.06.2019r.)

Przywitaj się z latem / Zawody pływackie. Czytanie wiersza R. Przymusa Powoli dojrzewa lato. Mierzenie temperatury powietrza. Zapoznanie z obrzędami świętojańskimi na podstawie tekstu z podręcznika. Czytanie
i wybieranie odpowiednich obrzędów związanych z początkiem lata, pisanie daty pierwszego dnia kalendarzowego lata. Opisywanie zmian zachodzących latem w przyrodzie. Rozpoznawanie ziół na rysunkach. Rozmowa z uczniami o leczniczym działaniu herbatek ziołowych. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 bez przekraczania progu (złoty materiał). Odczytywanie temperatury. 

Czwartek (13.06.2019r.)

Wakacyjne rady / Zawody pływackie. Głośne i wyraziste czytanie wiersza M. Przewoźnika Głupawki. Bezpieczeństwo wakacyjnych zabaw - rozmowa na podstawie przeczytanego wiersza i odegranych scenek dramowych. Zapisanie zdań zawierających wakacyjne rady i przestrogi. Porządkowanie dat i staranne przepisywanie zdań opisujących wakacyjne zdarzenia. Obliczenia zegarowe (zegar). Obliczenia związane
z wagą przedmiotów - kg, dag (waga).

Piątek (14.06.2019r.)

Wakacje i już! Czytanie opowiadania A. Galicy Zuch Zuzanka. Ustalanie kolejności opisanych zdarzeń i zapisanie ich w formie równoważników zdań. Swobodne wypowiedzi uczniów o ich wakacyjnych planach
i marzeniach - wskazywanie na mapie miejsc wakacyjnego wypoczynku (mapa). Układanie kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej na temat: „Dlaczego lubię wakacje?” Obliczenia kalendarzowe, porządkowanie dat. 

Poniedziałek (17.06.2019 r.) 

Małe co nieco. Wykonanie testu samooceny. Swobodne wypowiedzi na temat właściwych zachowań. Klasowe wspominanie - swobodne wypowiedzi uczniów na temat minionego roku. Wakacyjne łamigłówki
- mnożenie i dzielenie w zakresie 30, rozpoznawanie figur, analizowanie treści zadania (tablica do mnożenia i dzielenia). 

Wtorek (18.06.2019 r.)

Wakacyjne zabawy.”Bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw, górskich wędrówek, na kąpieliskach oraz w domu (karty tematyczne). Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacyjnego odpoczynku. Pomysły na spędzenie czasu podczas wakacji - burza mózgów. Przeliczanie w zakresie 30 (złoty materiał).

Środa (19.06.2019 r.)

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.


Tygodniowy plan pracy klasy 3

Poniedziałek (10.06.2019 r.) 

Woda. Wskazywanie zastosowania wody w życiu codziennym (karty). Poznanie rodzajów zbiorników wodnych, przypomnienie stanów skupienia (materiał). Rozmowa o tym, jak oszczędzać wodę? Rozkładanie modeli brył na figury płaskie (materiał) 

Wtorek (11.06.2019 r.)

O dzieczynie i latarni morskiej w Rozewiu.  Czytanie opowiadania J. Inglota. Zadawnie pytań do tekstu. Pisanie notatki o latarniach morskich. Powtórki przez pagórki. Obliczanie obwodów figur płaskich.

Środa (12.06.2019 r.)

Statki. / Zawody pływackie. Rodzaje transportu wodnego (karty). Prezentacja znanych polskich okrętów i statków (karty). Rozmowa o zawodach związanych z morzem. Powtórki przez pagórki. Rozwiązywanie zadań związanych z mierzeniem krawędzi brył.

Czwartek (13.06.2019 r.)

Zaułek słówek-powtórzenia / Zawody pływackie. Powtórzenie wiadomości o wyrazach, literach, głoskach. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Układanie zdań złożonych. Rozpoznawanie w tekście poznanych części mowy. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 100. Powtórzenie poznanych jednostek kalendarzowych i zależności między nimi. Odczytywanie temperatury i interpretowanie wykresów. 


Piątek (14.06.2019 r.)

Morska kłótnia. Przypomnienie nazw oceanów (puzzlowa mapa świata). Wskazywanie różnic i podobieństw między morzami a oceanami. Omówienie budowy wiersza. Powtórzenie wiadomości o przysłówkach. Powtórzenie poznanych jednostek czasu i zależności między nimi. 

Poniedziałek (17.06.2019 r.) 

Podróże z Obieżyświatem-Australia. Poznanie uksztaltowania, roślinności i zwierząt kontynentu australijskiego (karty). Rozmowa i opisywanie flagi i godła Australii (karty, mapa świata, flagi). Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 1000. Powtórzenie poznanych jednostek masy i zależności między nimi.

Wtorek (18.06.2019 r.)

Wyprawa do Australii. Poznanie bogactw naturalnych Australii, wskazywanie rożnic, między życiem w Polsce a życiem w Australii. Poznanie kultury i sztuki, czytanie informacji o Aborygenach (karty). Pisownia liczebników. Powtórzenie nominałów pieniędzy obowiązujących w Polsce i zależności między nimi. Poznanie pieniędzy obowiązujących w Australii. 

Środa (19.06.2019 r.)

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.

 

 Zajęcia z nauki szybkiego czytania i zapamiętywania odbywają się :

- w każdą środę i czwartek dla klas IV i V

- dwa razy w miesiącu dla klas I -III

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w programie fluoryzacji - składka na szczoteczki w kwocie 3 zł

 ____________________________________________________________________________________________________________________