KALENDARIUM  MAJ 2018

14 maja - Ogólnopolskie Dyktando- konkurs zewnętrzny dla uczniów kl III i IV

14 maja - zebranie z rodzicami kl. I-IV

15 maja- warsztaty kl IV ( historia) Wyjazd do biblioteki pedagogicznej

24 maja -  Miejski Konkurs Plastyczny "Spacerkiem po Gorzowie "- osoba odpowiedzialna p. A. Zakrzewska

24 maja-  wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski kl I-IV

24 maja-  szkolne uroczystości związane z dniem Mamy i Taty

25 maja - konkurs "Flet prosty jest prosty "- organizator SP nr 1 w Gorzowie Wlkp. (kl. I i III)

Szanowni Rodzice !

Rusza program polecający Szkołę.Zarekomenduj swoją Szkołę i skorzystaj z ulgi w opłatach :)

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.

Ulotka z informacją i kuponem do pobrania przy listach obecności.


Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna w obszarze respektowania norm społecznych w szkole.

Celem ewaluacji jest pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli, a także opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowania norm społecznych i zmniejszania/wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

Aby uzyskać potrzebne informacje zostaną przeprowadzone anonimowe ankiety wśród rodziców, uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły.

                                                   

 

Tygodniowy plan pracy klasy 1


Poniedziałek (21.05.2018r.)

Na dalekiej Północy- Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat życia na Grenlandii na podstawie tekstu Kraina śniegu i zgromadzonego słownictwa(mapa puzzlowa, globus). Układanie w grupach zagadek o polarnych zwierzętach. Tworzenie klasowej książki Polarne zagadki. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 (tablica do 100). Liczenie dziesiątkami (złoty materiał, tablice Sequina). Dobieranie rzeczowników do czasowników - tworzenie zdań. 
Wtorek (22.05.2018r.)
W indiańskiej wiosceGłośne, indywidualne czytanie fragmentu wiersza A. Sójki Indiańskie sny. Zbieranie informacji o życiu Indian w dawnych czasach na podstawie wiersza i tekstu z podręcznika (karty tematyczne). Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami. Segregowanie po dziesięć. (złoty materiał). Działania manipulacyjne na liczmanach obrazujące regularność systemu dziesiątkowego. Przeliczanie pełnych dziesiątek i jedności (złoty materiał).  Wykonanie pióropusza i amuletu według własnego pomysłu dzieci.

Środa(23.05.2018r.)
Dzieci z Kraj Wschodzącego Słońca – Głośne indywidualne czytanie tekstu informacyjnego o Japonii (karty tematyczne, mapa puzzlowa). Rozszyfrowywanie japońskich znaków oznaczających liczby. Układanie pytań do podanego zdania oznajmującego. Ćwiczenia słuchu fonemowego. Zapisywanie wyrazów z podziałem na sylaby. Improwizacje ruchowe do utworu R. Dziekańskjiego W Kraju Wschodzącego Słońca.

Czwartek (24.05.2018r.)
W torbie u kangura- Czytanie z podziałem na role wiersza B. Lewandowskiej Co masz w kieszeni?  Ustne układanie zagadek o australijskich zwierzętach na podstawie wysłuchanych informacji oraz ilustracji z podręcznika (karty tematyczne). Ciche czytanie ze zrozumieniem listu od kolegi z Australii. Utrwalenie pojęć: nad, pod, obok, pomiędzy.   

Piątek (25.05.2018r.)
Afrykański kolegaZbieranie informacji o Afryce na  podstawie tekstów z podręcznika oraz książek popularnonaukowych (karty tematyczne). Układanie p0ytań do rówieśników z Afryki. Ważenie owoców na wadze szalkowej (waga). Utrwalenie pojęcia kilogram. Rozwiązywanie zagadek o afrykańskich zwierzętach. Przygotowanie klasowego albumu Afrykańskie zwierzęta.
Tygodniowy plan pracy klasy 2

Poniedziałek (21.05.2018 r.)

Strach ma wielkie oczy. Rozmowa o sposobach radzenia sobie ze strachem inspirowana opowiadaniem R. Jędrzejewskiej-Wróbel. Wyszukiwanie w tekscie informacji niezbędnych do interpretacji opowiadania. Rozmowa o tym, co u dzieci wywołuje strach. Zapisywanie, jak radzimy sobie ze strachem. W świecie pająków. Poznanie budowy pająka, rodzajów pająków. Omówienie ich środowiska i trybu życia. Rozwijanie rozumienia systemu dziesiątkowego i pozycyjnego. (złoty materiał).Czytanie i zapisywanie pełnych setek i tysiąca. 

Wtorek (22.05.2018 r.)

Powiedzenia o strachu. Czytanie wiersza A. Frączek Strach ma wielkie oczy. Czytanie i objaśnianie powiedzeń o strachu (karty). Wykonanie pająka (przestrzenna maskotka). Rozwijanie rozumienia systemu dziesiątkowego i pozycyjnego. (złoty materiał). Liczenie setkami. Porównywanie pełnych setek. 

Środa (23.05.2018 r.)

Zaułek słówek- utrata dźwięczności. Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności w środku i na końcu. Poznanie wyrazów, które zapisujemy inaczej niż słyszymy. Czytanie wiersza R. Pisarskiego Srogi lew. Co to jest kilometr? Rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem liczby kilometrów. 

Czwartek (24.05.2018 r.)

Moja siostrzyczka. Rozmowa o zmianach w życiu dziecka i całej rodziny, gdy na świat przychodzi kolejne dziecko. Wskazywanie zalet i minusów posiadania rodzeństwa. Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności. Przypomnienie jednostek zegarowych i związków między nimi (zegar, karty). Zapisywanie nazw jednostek zegarowych w skrócie. Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami zegarowymi (zegar)

Piątek (25.05.2018 r.)
“Gazeta Przyjazna” – 26 maja Rozmowa o mamach inspirowana wierszem G. Lech “ Wywiad z mamą”. Kształtowanie pojęcia przymiotników jako wyrazów określajacych wygląd i cechy ludzi.   Wysłuchanie piosenki oraz rozmowa na jej temat “Mama w kuchni”. Jak odczytujemy informacje? Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami zegarowymi (zegar)

 

Tygodniowy plan pracy klasy 3

Poniedziałek (21.05.2018 r.) 

Mity greckie G. Kasdepke- praca z lekturą. Poznanie głównych bohaterów wybranych mitów. Omówienie wybranych mitów greckich.  Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu pamięciowym w zakresie tabliczki mnożenia. Rozwijanie umiejętności wnioskowania. 

Wtorek (22.05.2018 r.)

Mity greckie G. Kasdepke-praca z lekturą/Zaułek słówek- wyrazy nad, pod, obok, od. Układanie i zapisywanie zdań pojedynczych i złożonych. Rozwiązywanie rebusów. Detektyw Mat na tropie. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 1000.  

Środa (23.05.2018r.)

Herby polskich miejscowości. Rozmowa o znaczeniu herbów dla miejscowości i mieszkańców. Poznanie herbów wybranych miast (karty). Opisywnie hrbu swojej miejscowości. Porównywanie liczb trzycyfrowych. Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe.  

  

Czwartek (24.05.2018 r)

Wielkopolska. Położenie geograficzne, historia, przemysł Wielkopolski, kultura i sztuka (karty). Ćwiczenia w mnożeniu i w dzieleniu pamięciowym w zakresie tabliczki mnożenia (tabele do mnożenia i dzielenia). Rozwiązywanie zadań prostych i złożonych. 

Piątek (25.05.2018 r)

Mamy jak z obrazka. Wspomnienie. Analiza treści i formy wiersza. Opisywanie talentów swojej mamy. Wspominanie przez dzieci wydarzeń związanych z mamą. Układanie i zapisywanie zaproszeń. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku. Powtórki przez pagórki. Kształtowanie intuicyjnego rozumienia pola powierzchni figur. 

 

Zasady rekrutacji  do Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori w Gorzowie Wlkp :

1. Rodzic dostarcza wypełniony formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu lub w wersji elektronicznej

Zgłoszenie dziecka jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym

2. Dyrektor zaprasza Rodziców wraz z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne

3. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy na usługi edukacyjne oraz wpłacenie wpisowego w kwocie 590 zł

Liczba miejsc ograniczona.


 Drodzy Rodzice,

Poniżej zamieszczamy listę rzeczy potrzebnych dziecku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

Lista przyborów szkolnych, które dzieci noszą w plecaku:

 • piórnik ( 2 ołówki, kredki, nożyczki, gumka do mazania, temperówka, linijka)
 • zeszyt w linie
 • zeszyt w kratkę
 • zeszyt do nut
 • zeszyt do korespondencji 32 kartkowy

Strój do zajęć z wychowania fizycznego: biała koszulka, spodenki, skarpetki, obuwie sportowe.

Na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.

Lista przyborów, które dzieci zostawiają w szkole:

 • blok techniczny mały 3 szt.
 • blok z kolorowymi kartkami 2 szt.
 • blok techniczny duży 1szt.
 • farby plakatowe
 • plastelina
 • kleje w sztyfcie 4 szt.
 • wycinanki 2 szt.
 • pędzle w 3 rozmiarach
 • pastele
 • bibuła w 3 wybranych kolorach
 • cienkopisy w 3 kolorach (zielony, czerwony, niebieski)
 • marker czarny
 • ryza papieru ( na świetlicę)
 • zeszyt w kratkę 16 kartkowy – 3 szt.
 • zeszyt w linie 16 kartkowy -3 szt