Dzień otwarty w naszej szkole : 6 luty w godz od 10:00 do 12:00 

Tygodniowy plan pracy klasy 1

Poniedziałek (05.02.2018r.)
Gdzie są moje okulary- Ustalenie przyczyn problemów Hilarego na podstawie wiersza J. Tuwima Okulary i ilustracji w podręczniku. Rozmowa na temat, w jaki sposób Hilary mógłby uniknąć swoich problemów. Inscenizowanie ruchem treści wiersza. Rozpoznawanie zdań oznajmujących, rozkazujących i pytających (karty tematyczne). Pisownia nazw ulic wielką literą. Utrwalenie pojęć: nad, przed, obok, między itp. Wtorek (06.02.2018r.)
Niebieski samochodzik  - Ocena postępowania bohatera opowiadania M. Jaworczakowej Coś ślicznego. Odgrywanie scenek przedstawiających zakończenie czytanki. Kształtowanie rozumienia konieczności dzielenia się zabawkami i materiałami podczas wspólnej pracy i zabawy. Wprowadzenie pojęcia alfabet (ruchomy alfabet). Utwalenie pojęć: spółgłoska, samogłoska. 

Środa (07.02.2018r.)
Rodziców nie ma w domuWypowiedzi oceniające postępowania tytułowego bohatera wiersza D. Gellner Brat . Omówienie zasad postępowania, gdy rodziców nie ma w domu. Ogrywanie w grupach krótkich scenek dramowych ilustrujących prawidłowe zachowania w omawianej sytuacji. Praca w grupach- ustalenie listy bezpiecznych zabaw. Wyszukiwanie wyrazów należących do jednej rodziny. Utrwalenie pojęć: najwyższy, najniższy, najdłuższy, najkrótszy (czerwono-niebieskie belki). 

W związku z jutrzejszym wyjściem do Papugarni prosimy, aby dzieci nie miały na sobie rzeczy z guzikami. Dziewczynki najlepiej jakby nie miały kolczyków i błyszczących spinek. 


Czwartek  (08.02.2018r.)

Podsumowanie umiejętności z pierwszego semestru/ Papugarnia- Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10(tablica do dodawania, tablica do odejmowania). Utrwalenie pojęć: głoska, sylaba, wyraz, zdanie. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej (słowniczki językowe). Ćwiczenia określające położenie w przestrzeni. 


Piątek (09.02.2018r.)
Podsumowanie umiejętności z pierwszego semestru cd./ Wizyta ratownika medycznego-  Tworzenie zbiorów (wrzeciona). Ćwiczenia w dopełnianiu do 10(kolorowy trójkąt). Praca z mapą- określanie nizin, wyżyn, gór w Polsce. Rozpoznawanie państw znajdujących się w Europie, wymienianie sąsiadów Polski (puzzlowa mapa Europy). Tworzenie kalendarza. 

 

 

Tygodniowy plan pracy klasy 2

Poniedziałek  (05.02.2018 r.)

Projekt Sport. Rozmowa na temat roli sportu w życiu dzieci. Słuchanie kolejnych rozdziałów lektury. Podział dzieci na grupy. Przybliżenie sylwetek znanych sportowców (karty). Wskazywanie letnich i zimowych dyscyplin sportowych, które mogą być uprawiane przez dzieci. Rozwiązywanie zadań na dzielenie, metodą symulacji na konkretach i rysunkach (tablica do dzielenia, kolorowe perły). 

Wtorek (06.02.2018r.)

Igrzyska paraolimpijskie. Rozmowa o sportach uprawianych przez osoby niepełnosprawne inspirowana tekstem Igrzyska paraolimpijskie (karty tematyczne). Słuchanie kolejnych rozdziałów lektury. Rozwiązywanie zadań na mnożenie i dzielenie (tabele i tablice do mnożenia).

Środa (07.02.2018 r.)

Na biegunach Ziemi. Rozmowa o biegunach Ziemi (puzzlowa mapa świata). Wyznaczanie ich na modelu kuli ziemskiej (globus natury i kultury). Przypomnienie kierunków świata na mapie. Wskazywanie różnic i podobieństw między biegunami. Ile to jest litr? Ile to jest pół litra? Ćwiczenia związane z pomiarem objętości (zestaw pojemników z miarami). Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb (tabele i tablice do mnożenia). 

W związku z jutrzejszym wyjściem do Papugarni prosimy, aby dzieci nie miały na sobie rzeczy z guzikami. Dziewczynki najlepiej jakby nie miały kolczyków i błyszczących spinek. 

Czwartek (08.02.2018 r.)

Arktyka/Wyjście do Papugarni Wysłuchanie piosenki oraz rozmowa na jej temat Zuch Eskimos. x Przystanek-zadanek. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb. 

Piątek (09.02.2018 r.)

Arktyka c.d/Spotkanie z ratownikiem medycznym Wysłuchanie piosenki Zuch Eskimos. Zbieranie informacji o biegunie północnym (karty). Wskazywanie Arktyki na globusie (globus natury i kultury). Rozmowa o mieszkańcach Grenlandii (karty). Poznanie zwierząt żyjących na Arktyce (karty). 

 

 

 

 

Tygodniowy plan pracy klasy 3

 

Poniedziałek (05.02.2018 r.)

O Jasiu Meli. Rozmowa o cechach charakteru, które powodują, że człowiek mimo przeciwności, może odnieść sukces-inspirowana przykładem Jasia Meli (karty). Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne. Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami pieniężnymi. 

Wtorek (06.02.2018 r.)

Pamiętaj o uśmiechu! Rozmowa o tym, co ułatwia życie zdrowym i niepełnosprawnym ludziom inspirowana wierszem A. Frączek. Pisownia wyrazów z ż wymiennym (karty). Pisownia wyrazów w kolejności alfabetycznej. Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami pieniężnymi.

 

Środa (07.02.2018 r.)

Urodziny Karola. Rozmowa o tym, jak pomysłowo urządzić urodziny inspirowana opowidaniem A. Frączek. Przypomnienie budowy zaproszenia (karty). Projektowanie zaproszenia na planowane przyjęcie. Rozwiązywanie zadań na mnożenie i dzielenie (tabele do mnożenia i dzielenia). Układanie i zapisywanie zadań na podstawie pytań i ilustracji. 

W związku z jutrzejszym wyjściem do Papugarni prosimy, aby dzieci nie miały na sobie rzeczy z guzikami. Dziewczynki najlepiej jakby nie miały kolczyków i błyszczących spinek. 

Czwartek (08.02.2018 r.)

Co nadaje potrawom smak? Wyjście do Papugarni. Przypomnienie rodzajów smaków (karty). Ustalanie, jak powstaje kakao i czekolada (karty). Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem czterech działań. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 100 (tabele do mnożenia i dzielenia)

Piątek (09.02.2018r.)

Zaułek słówek -zabawy ortograficzne. Spotkanie z ratownikiem medycznym. Układanie zdań z wyrazami z trudnościami ortograficznymi.  Układanie wyrazów z sylab (karty). Rozpoznawanie części mowy (symbole gramatyczne). Układanie krzyżówek. Samodzielne rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami pieniężnymi. 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 do Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori w Gorzowie Wlkp :

1. Rodzic dostarcza wypełniony formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu lub w wersji elektronicznej

Zgłoszenie dziecka jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym

2. Dyrektor zaprasza Rodziców wraz z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne

3. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy na usługi edukacyjne oraz wpłacenie wpisowego w kwocie 590 zł

Liczba miejsc ograniczona.


 Drodzy Rodzice,

Poniżej zamieszczamy listę rzeczy potrzebnych dziecku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

Lista przyborów szkolnych, które dzieci noszą w plecaku:

 • piórnik ( 2 ołówki, kredki, nożyczki, gumka do mazania, temperówka, linijka)
 • zeszyt w linie
 • zeszyt w kratkę
 • zeszyt do nut
 • zeszyt do korespondencji 32 kartkowy

Strój do zajęć z wychowania fizycznego: biała koszulka, spodenki, skarpetki, obuwie sportowe.

Na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.

Lista przyborów, które dzieci zostawiają w szkole:

 • blok techniczny mały 3 szt.
 • blok z kolorowymi kartkami 2 szt.
 • blok techniczny duży 1szt.
 • farby plakatowe
 • plastelina
 • kleje w sztyfcie 4 szt.
 • wycinanki 2 szt.
 • pędzle w 3 rozmiarach
 • pastele
 • bibuła w 3 wybranych kolorach
 • cienkopisy w 3 kolorach (zielony, czerwony, niebieski)
 • marker czarny
 • ryza papieru ( na świetlicę)
 • zeszyt w kratkę 16 kartkowy – 3 szt.
 • zeszyt w linie 16 kartkowy -3 szt