Tygodniowy plan pracy klasa 1

Poniedziałek(23.10.2017r.)
Plac zabaw Poli-  Wprowadzenie liter p, P   (szorstkie litery, ruchomy alfabet). Analiza i synteza wyrazów. Wypowiedzi uczniów na temat spędzania czasu wolnego na placu zabaw. Określanie budowy utworu typu ABAB. Wprowadzenie znaku + jako efektu doliczania (tablica do dodawania). Wysłuchanie
piosenki Na cztery i na sześć.


Wtorek (24.10.2017r.)
Mój przyjaciel pies- Utrwalenie liter p, P szorstkie litery, ruchomy alfabet). Swobodne wypowiedzi na temat: W jaki sposób pies pomaga człowiekowi? Jak należy opiekować się psem? Doskonalenie dodawania w zakresie 4 (tabela do dodawania). Porównywanie za pomocą znaków: <,>. Wypełnianie konturów psa różnymi technikami.  

Proszę, aby dzieci tego dnia przyniosły książki, czasopisma, albumy o psach.

Środa(25.10.2017r.)
Kocie psoty- Wprowadzenie liter ł, Ł (szorstkie litery, ruchomy alfabet). Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami. Czytanie wyrazów z nowo poznaną literą. Kształtowanie pojęcia liczby 5 (szorstkie cyfry, czerwono-niebieskie beleczki, kolorowy trójkąt z pereł).

Czwartek  (26.10.2017r.)

Nasi milusińscy – Swobodne wypowiedzi uczniów o zwierzętach domowych. Rozmowa na temat opieki nad zwierzętami. Ćwiczenia w głoskowaniu. Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia. Lepienie figurek zwierząt z plasteliny. Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek sylabowych. 


Piątek(27.10.2017r.)
Woda życia-  Wysłuchanie wiersza D. Wawiłow Człowiek ze złotym parasolem. Wyjaśnienie jak powstaje chmura i deszcz na podstawie przeprowadzonego doświadczenia. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter. Wysłuchanie piosenki Pada deszcz na dworze. Dopełnianie do 5 z wykorzystywaniem liczb w kolorach (kolorowy wąż). 

Poniedziałek(30.10.2017r.)
Woda życia-  Wprowadzenie liter w, W (szorstkie litery, ruchomy alfabet). Czytanie tekstu Woda życia. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu liter w, W. Przepisywanie wyrazów i zdań zawierających wprowadzaną literę. Pisanie sylab z wprowadzoną literą. Wprowadzenie znaku i pojęcia odejmowania jako czynności zabierania (tabela do odejmowania). Wykonanie wiązanek  na groby. 

Prosimy, aby dzieci przyniosły świerkowe gałązki oraz ozdoby do wykonania wianków na groby. Wtorek (31.10.2017r.)

Wyjście na cmentarz przy ul. Żwirowej. Złożenie kwiatów i zniczy. 

Prosimy, aby dzieci przyniosły znicz. 

 

 

Tygodniowy plan pracy klasa 2

Poniedziałek (23.10.2017r.)

Jakie cechy powinien mieć opiekun psa? Poznanie bohaterów książki W. Chotomskiej Pięciopsiaczki. Poznanie twórczości autorki (karty tematyczne) Słuchanie lektury. Ćwiczenia w dodawaniu liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego (złoty materiał)

Proszę, aby dzieci, które mają w domu lekturę przyniosły ją na zajęcia. 

Wtorek (24.10.2017r.) 

Jakie cechy powinien mieć opiekun psa? C.d.

Pisanie i objaśnianie powiedzeń o psach. Wykonanie modelu psa. Pisanie planu wydarzeń. Słuchanie lektury Dodawanie liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych przekroczeniem progu dziesiątkowego (złoty materiał)

Proszę, aby dzieci, które mają w domu lekturę przyniosły ją na zajęcia. 

Środa (25.10.2017r.)

Co powinniśmy wiedzieć o psach? Rozmowa o tym, jak człowiek wykorzystuje umiejętności psów, inspirowana książką W. Chotomskiej Pięciopsiaczki. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt (karty tematyczne) Pisanie zdań w zeszycie. Rozwiązywanie równań. 

Czwartek (26.10.2017r.)

Co powinniśmy wiedzieć o psach. Wspólne czytanie lektury.  Rozmowa o psach-ratownikachc (karty tematyczne) Konstruowania twórczego opowiadania o psach. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczeniami pieniężnymi oraz mierzeniem. 

Piątek (27.10.2017r.)

Powtórki przez pagórki. Powtórzenie wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej oraz społeczno-przyrodniczej. 

Poniedziałek (30.10.2017r.)

Pan Cyryl. Rozmowa o Święcie Zmarłych, inspirowana opowiadaniem A. Onichimowskiej. Objaśnianie znaczenia zdania: Oni żyją w naszej pamięci. Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego  (złoty materiał) Wykonanie wiązanek  na groby. 

Prosimy, aby dzieci przyniosły świerkowe gałązki oraz ozdoby do wykonania wianków na groby. 

Wtorek (31.10.2017r.)

Wyjście na cmentarz przy ul. Żwirowej. Złożenie kwiatów i zniczy. 

Prosimy, aby dzieci przyniosły znicz. 

 

Tygodniowy plan pracy klasy 3

 

Poniedziałek (23.10.2017r.)
Kto nam opowie? -  Rozmowa o historycznych początkach Polski inspirowana opowiadaniem Pawła Beręsewicza Kto nam opowie? Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne. Układane zdań z wyrazami z ż. Przypomnienie wiadomości o przymiotnikach (symbole części mowy). Przypomnienie poznanych miar długości i zależności między nimi oraz ich skrótów. Wprowadzenie pojęcia milimetr. Mierzenie i rysowanie odcinków z dokładnością do 1 milimetra. Rozwiązywanie zadań związanych z mierzeniem i porównywaniem długości odcinków.

Wtorek (24.09.2017r.)
Na zamku-  Rozmowa o tym, jak wyglądały siedziby władców Polski w dawanych czasach. Rozmowa o budowie i roli grodów, zamków i pałaców. Liczba pojedyncza i mnoga przymiotników. Grupowe wykonanie makiety grodu. Przypomnienie wiadomości o własnościach prostokątów i kwadratów. Odczytywanie wymiarów figur narysowanych na sieci kwadratowej oraz ich rysowanie. 

Środa (25.09.2017r.)
O Kazimierzu Wielkim. Zaułek słówek  - przymiotnik- Rozmowa o tym, jakim królem był Kazimierz Wielki, inspirowana legendą O Kazimierzu Wielkim. Powtórzenie wiadomości o przymiotnikach. – Zgodność rzeczowników i przymiotników pod względem liczby i rodzaju. Odkrywanie sposobów obliczania liczby kwadratów jednostkowych w prostokątach. Rysowanie na sieci kwadratowej figur o wskazanej liczbie kwadratów jednostkowych.


Czwartek  (26.10.2017r.)

Życie codzienne za czasów Kazimierza Wielkiego- Opisywanie wyglądu domów, warunków życia, sposobu odżywiania się, zajęć dzieci, ubioru ludzi i zajęć ludzi za czasów Kazimierza Wielkiego.  Praca plastyczna na temat: Kim chciałbym być, gdybym żył w czasach Kazimierza Wielkiego? Wyszukiwanie na ilustracji osi symetrii obiektów, kształtów figur geometrycznych. Rysowanie brakujących części figur symetrycznych.Piątek (27.10.2017r.)
To umiem! Gra -  Powtórzenie wiadomości o poznanych częściach mowy. Pisanie rzeczowników, czasowników i przymiotników. – Układanie zdań z poznanymi częściami mowy (symbole części mowy). Rozmowa o rodzajach muzyki w dawnych czasach: religijna, świecka. Słuchanie Bogurodzicy lub Wincentego z Kielc Gaude Mater Polonia (Raduj się, Matko Polsko). Rozmowa o średniowiecznych instrumentach muzycznych. Nauka tańca dworskiego. Obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 50. Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczeń kalendarzowych, zegarowych, temperatury, pieniężnych, odległości.

Poniedziałek (30.10.2017r.)
„Gazeta Przyjazna - listopadowe święta -  Rozmowa o dniach 1 i 2 listopada inspirowana wierszem Władysława Broniewskiego Zaduszki. Rozmowa o tym, dlaczego obchodzimy dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki oraz dlaczego na grobach zapalamy znicze.– Tworzenie słownika wyrazów określających nastrój tych dni. Słuchanie Preludium in A minor Fryderyka Chopina. Dostrzeganie symetrii w podanych układach. Rysowanie brakujących części symetrycznych figur. Wyznaczanie osi symetrii narysowanych figur. Wykonanie wiązanek  na groby. 

Prosimy, aby dzieci przyniosły świerkowe gałązki oraz ozdoby do wykonania wianków na groby. Wtorek (31.10.2017r.)

Wyjście na cmentarz przy ul. Żwirowej. Złożenie kwiatów i zniczy. 

Prosimy, aby dzieci przyniosły znicz. 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 do Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori w Gorzowie Wlkp :

1. Rodzic dostarcza wypełniony formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu lub w wersji elektronicznej

Zgłoszenie dziecka jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym

2. Dyrektor zaprasza Rodziców wraz z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne

3. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy na usługi edukacyjne oraz wpłacenie wpisowego w kwocie 590 zł

Liczba miejsc ograniczona.


 Drodzy Rodzice,

Poniżej zamieszczamy listę rzeczy potrzebnych dziecku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

Lista przyborów szkolnych, które dzieci noszą w plecaku:

 • piórnik ( 2 ołówki, kredki, nożyczki, gumka do mazania, temperówka, linijka)
 • zeszyt w linie
 • zeszyt w kratkę
 • zeszyt do nut
 • zeszyt do korespondencji 32 kartkowy

Strój do zajęć z wychowania fizycznego: biała koszulka, spodenki, skarpetki, obuwie sportowe.

Na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.

Lista przyborów, które dzieci zostawiają w szkole:

 • blok techniczny mały 3 szt.
 • blok z kolorowymi kartkami 2 szt.
 • blok techniczny duży 1szt.
 • farby plakatowe
 • plastelina
 • kleje w sztyfcie 4 szt.
 • wycinanki 2 szt.
 • pędzle w 3 rozmiarach
 • pastele
 • bibuła w 3 wybranych kolorach
 • cienkopisy w 3 kolorach (zielony, czerwony, niebieski)
 • marker czarny
 • ryza papieru ( na świetlicę)
 • zeszyt w kratkę 16 kartkowy – 3 szt.
 • zeszyt w linie 16 kartkowy -3 szt